Strážky - Troschig

Krušné hory - Chomutovsko

Archeologie

numis.gif

Archeologové našli starý hostinec

Křimov - Strážky: Středověká jezdecká ostruha, pec na chleba, střepy z mnoha hrnců a dalšího nádobí - to vše objevili archeologové nedaleko krušnohorského Křimova, v místě, kde se buduje nová rychlostní silnice do saského Chemnitzu. Malá lokalita nejspíš nebyla vesnicí, ale jakýmsi zájezdním hostincem, kde se zastavovali obchodníci, kteří z českých měst pod Krušnými horami vozili své zboží do sousedního Saska a obráceně. "Na této trase je to první podobné naleziště. Jeho poloha v malé prohlubni za náročným stoupáním, množství pramenů a nálezy, které jsme tu objevili, odpovídají hypotéze, že by mohlo jít o nějakou zastávku na obchodní cestě. Bude se to samozřejmě ještě dále zkoumat," uvedla archeoložka Eva Černá z mosteckého Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, která na krušnohorských hřebenech na archeologickém výzkumu pracuje.
"Když jsme zkoumali obchodní stezky na Mostecku, našli jsme podobnou lokalitu v Křižatkách nad Litvínovem. Zastávky na přepřažení, odpočinek a posílení byly v těžkém terénu nutností," dodala.
Středověký zájezdní hostinec objevili archeologové přímo v místech, kudy povede nová trasa přeložky silnice I/7 z Chomutova do Saska. Před každou podobnou stavbou se musí provádět záchranný archeologický výzkum. Po skrývce půdy mezi Křimovem a osadou Strážky našli několik střepů a uhlíků a zkoumání jejich okolí je přivedlo k peci, ve které se nejspíš před téměř osmi sty lety pekl chleba.
"Rozhodně nejde o pec pro výrobu železa nebo pec sklářskou ani keramickou. Neobjevili jsem nic, co by tomu odpovídalo. Proto usuzuji, že mohlo jít o místo, kde se především peklo a vařilo. Jelikož jde o místo mimo síť existujících vesnic a nálezy tu končí s jejich vznikem, myslím si, že v té době zaniklo, protože ztratilo význam zastávky na obchodní stezce," uvažuje archeoložka Černá. "Může jít ale o doklad toho, že osídlení Krušných hor začalo dřív, než jsme dosud předpokládali," doplnila.
Přesné určení toho, o jaké sídlo nad Křimovem šlo, bude historikům a archeologům ještě nějakou dobu trvat. Záleží na dalších výzkumech a přesné analýze současných nálezů.
"Je prokázáno, že se tehdy dováželo zboží do Čech z Německa i vyváželo odsud do Saska Není vyloučeno, že to byla nějaká místní obchodní stezka. Nadregionální cesty ale tehdy většinou vedly Nakléřovským průsmykem," upozornil archeolog žateckého muzea Petr Čech.

Jedním z nejvýznamnějších měst pod Krušnými horami byl ve 13. století Žatec. Právě z něj vedly mnohé obchodní cesty.
"Ze Žatce se tehdy určitě vozilo sukno, bylo zde významné soukenické řemeslo. Možná se odtud do Saska vozily i nějaké potravinářské výrobky. Ale není vyloučeno, že už tehdy se vozil také chmel," uvedl archeolog Petr Holodňák.
Podle historiků se totiž ve středověku většina výprav vyhýbaly lesům. Právě ty byly při přechodu Krušných hor tou největší překážkou. "I vojenské cesty během válečných tažení mířily raději oklikou. Kupci i pocestní si raději zašli, než aby museli přenocovat v lese," řekl Holodňák.
To, že archeologické naleziště u Křimova bylo skutečnou zastávkou na stezce přes hory podpořily ale i další nálezy, které tam nyní archeologové objevili - našli zlomek pazourkového nože a křemencovou šipku z doby bronzové.
"Jde o baltský pazourek, kterých se na našem území našlo dosud asi šest. Jde tedy jednoznačně o věc, kterou sem někdo přivezl. Stezka tudy možná vedla i v dávné minulosti," míní archeoložka Černá.
V Krušných horách je nález středověkého hostince spíše ojedinělý. Archeologové tu pravidelně nacházejí spíše sklářské pece a pozůstatky jejich osad.

zdroj: http://www.dalnice.com

03.04.2013 21:13:50
pehim
1
troschig kaplička.JPG

Pamatujete si Strážeckou kapličku?

Ano (1300 | 51%)
Ne (1241 | 49%)
Máte-li fotografie, dokumenty či jiné materiály vztahující se k naší vesničce, prosím o zapůjčení..Petr
Krušné hory a Krušnohorci

Líbí se Vám článek Život na vsi?

Ano (1177 | 50%)
Ne (1181 | 50%)
antifacebook.net
a zase se někdy stavte....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one