Strážky - Troschig

Krušné hory - Chomutovsko

Pověst krušných hor  „Marzebilla"

Dovolte mi v textu krátkém povídání místní, o dceři sedlákovo, půvabné Marzebille. Snad pověsti, snad o duchu říkání, či strašidlu v Rudohoří žijícím, v kraji dnešních Krušných hor. Paní, kterážto s láskou i s nenávistí dodnes v horách škodí či v dobro pomáhá. Pokusím se přiblížit žití této ženštiny v místa skutečná a pravdivá, jen dobu žití její, se mi nedaří stále zachytit. Již letopisec Lehman v letech 1611-1688, či kronikář Grohmann později 1863, se zmiňují snad o čase dvanáctého století, toto určit, blíže nedokázali. Jen vězte, v pravdivý příběh, který se před mnoha lety, opravdu stal.

V roku dávném v Rudohoří (Krušné hory), v kraji Pressnitz (Přísečnice), překrásná panna Marzebilla v statku zvaném Bartel Wulfenberg (Vlčí vousy), s otcem svým, pánem bohatým, v panství žila. Krása jejíž, brzy slovem roznesena široko byla, mládencům statným i rytířům vznešených se v kraji kol Vlčího vousu brzy mnoho objevilo. Pán však dceru svou, v ochranu majetku svého, a v zachování statků i pod výhrůžkou bojů, loupeživému rytíři jménem Alamsdorf z hrádku u Schönlind (Krásná lípa) též Husbergu zaslíbil. Leč spanilá Marzebilla rytíře ni vidět nechtěla, by srdce své již před mnoha jary mládenci z panství či dvorce v Sonnebergu (Výsluní) tajně dala. Přes protesty své, proto v klášter Kadden (Kadaň) odchází. Po návratu k sňatku s pánem z Hausbergu však vše přichystáno již bylo. Krásná děva si v zoufalství hlavu postavila, i rytíř s otcem její vůli v boj o její ruku na vědomost vzal. V kolbiště se mladý pán z dvorce Sonneberg a rytířem Alamsdorf o pannu krásnou ve smrt utkal. V boji lítém pan Alamsdorf z Hausberg z oře padl, v chvíli poslední však zákeřně mládence dýkou bodl v zad. Spanilá Marzebilla v lítosti zplakala a v smutku tklivém ze zbroje rukavici svému milému sejmula v ruce levé, zmizela na věk do lesů hlubokých. V tvrzi rodné se již neobjevila.

Po Rudohoří se však povídání po staletí nese, že v Petsch (Bečov) při senách změnila vodu v krev, leč se ženci nechtěli jen modlit a toho který se nejvíc rozpoltil, v popel okamžitě proměnila. V jiném místě zas zachránila mladé dívčí zbloudivší v houštinách, malin a jahod lesních i cestu domů jim pomohla nalézt. Jiného zas ztraceného naschvál v houštin zavedla. As jak se kdo zachoval, při setkání sní! Tajemné i povídání o sedláku z Neudorfu (Nová ves), který ženštinu starou s rukavicí rytířskou na ruce levé, ze svého povozu vypráskal, přijel domů, zalehl a do osmi dnů skonal, tělo jeho ztratilo se. Po letech kostlivec pod stromy v lesích nalezen byl, jen podle amuletu onoho sedláka rodina poznala. Či o uhlíři z Marzdorfu (Menhartice), který uhlí pálil dřevěné, i baba se mu zjevila a křikla: „Sochor vem a tenhle balvan odval!" I bál se uhlíř, ač věděl že, s balvanem hnout sám nezmůže, inu pokusil se. A hle skála se nadzvedla a zlata pod ním jen oslepnout. „Hej mylíř ti hoří!", žena vykřikla, muž se lekl a ohlídl se. Marzebilla zmizela, jen smích bylo v dáli slyšet. Šutr lehl na své místo a již s ním nikdo, ani tucet chlapů nehlo.

Někdy poutníků z mokřadů vyvedla, onehdy zas jiných do blat zavedla. Osudy živých není možné vyzpytat, neboť vždy se Marzabilla chová podle svého?

Příběhů mnohých po staletí lid v Rudohoří již vyslechl i povyprávěl, příběhů mnohých dohledal jsem i já, a snad přednesl to, jak se stalo, a jen to správné. Možná jsem si přidal, možná pozapomněl.

Z textů historických, dohledal a převyprávěl Petr Himmel

Dílo toto prosím, právu autorů podléhá, kopie či přepisování možné jest jen k účelu studijnímu. Jiné či komerční využití se tímto zapovídá!

 

troschig kaplička.JPG

Pamatujete si Strážeckou kapličku?

Ano (1300 | 51%)
Ne (1241 | 49%)
Máte-li fotografie, dokumenty či jiné materiály vztahující se k naší vesničce, prosím o zapůjčení..Petr
Krušné hory a Krušnohorci

Líbí se Vám článek Život na vsi?

Ano (1177 | 50%)
Ne (1181 | 50%)
antifacebook.net
a zase se někdy stavte....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one