Strážky - Troschig

Krušné hory - Chomutovsko

Dne 1. července roku 1927 snesly se v odpoledních hodinách nad jmenovanými obcemi Rudohoří bouře se strašlivým krupobitím. Padaly kroupy jako holubí vejce a poněvadž byly hranaté, byly nesmírně průbojné.

poslanecká sněmovna-návrh polslance Böllmanna
celý text:


Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1927
II. volební období
4.zasedání
Překlad.
1187.
Návrh
poslance Böllmanna a druhů,
aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím poškozeným krupobitím v soudních okresech Chomutov, Jirkov a Hora Sv. Šebestiána a to Blatnu, Bečovu, Radenovu, Šerchovu, Kvinovu, Sperbersdorfu, Bernovu, Gerštorfu, Domině, Krásné Lípě, Suchdolu, Strážkám, Stráži, Menharticím a obcím s nimi sousedícím.

Dne 1. července t. r. snesly se v odpoledních hodinách nad svrchu jmenovanými obcemi Rudohoří bouře se strašlivým krupobitím. Padaly kroupy jako holubí vejce a poněvadž byly hranaté, byly nesmírně průbojné. Vyšetřovací komise, vyslaná chomutovskou okresní politickou správou k zjištění škod, zjistila, že v mnoha obcích, na příklad v Bečově a Blatnu polní plodiny byly úplně zničeny, avšak i krmivo na loukách bylo také úplně zničeno, takže škoda v těchto obcích musila býti uznána na 100%. Žito, ječmen, oves a len byly většinou zničeny, ale i brambory a řepná pole byla silně poškozena. Voda rozryla pole a louky, zanesla je bahnem a odplavila z nich prsť a tím je poškodila na mnoho let.

Poněvadž očekávaná žeň byla zničena, jest třeba, aby svrchu uvedeným obcím byla neprodleně poskytnuta pomoc, zvláště, protože jsou obývány většinou chudými horskými rolníky. Tito rolníci přišly o veškeré zásoby, poněvadž ani žně posledních let nebyly vydatné. S novým osevem nelze již začíti pro pokročilou roční dobu.

Nebude však chyběti pouze osivo, nýbrž i obilí na chleba a musí tedy býti obstaráno. Rovněž musí býti opatřeno krmivo potřebné k zachování dobytka.

Podepsaní tedy navrhují:

1. Po skončení zahájeného zjišťování škod budiž ihned poskytnuta pomoc.

2. Postiženým buďtež ihned ze zřízeného fondu poskytnuty vydatné částky na hotovosti, poněvadž jde o chudé, nemajetné rolníky Rudohoří.

3. Poukázáním peněžní pomoci budiž dotčeným obcím ulehčeno obnovení cest.

4. Poškozeným držitelům budiž na několik let povoleno osvobození od příslušných daní a poskytnuty daňové úlevy a budiž upuštěno od vymáhání všech daňových nedoplatků.

Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl přikázán výboru zemědělskému a rozpočtovému.

V Praze dne 11. července 1927.
Böllmann,
Böhm, Hodina, Wagner, Schubert, Platzer, Eckert, Budig, Halke, Dr. Petersilka, Weisser, Heller, Bobek, Bartel, Kunz, Greif, Zierhut, Fischer, Scharnagl, Zajicek, Dr. Feierfeil.Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1927
II. volební období
4.zasedání
Původní znění.
1187.
Antrag
des Abgeordneten Böllmann und Genossen
wegen sofortiger Hilfeleistung an die durch Hagelwetter geschädigten Gemeinden der Gerichtsbezirke Komotau, Görkau und Sebastiansberg und zwar Platten, Petsch, Rodenau, Schergau, Quinau, Sperbersdorf, Bernau, Gersdorf, Domina, Schönlind, Dörnthal, Troschig, Tschoschl, Merzdorf und diesen benachbarte Gemeinden.

An 1. Juli 1. J. gingen in den Nachmittagsstunden über oben genannten Gemeinden des Erzgebirges Gewitterunwetter mit furchtbarem Hagelschlag nieder. Die Schlossen hatten die Größe von Taubeneiern und wegen ihrer kantigen Form eine ungeheure Durchschlagskraft. Von der Erhebungskommission, welche seitens der Bezirkshauptmannschaft Komotau entsandt worden war, um die Schäden zu erheben, wurde festgestellt, daß in manchen Gemeinden z. B. Petsch und Platten die Feldfrüchte gänzlich vernichtet wurden, aber auch das auf den Wiesen stehende Futter wurde zur ganze vernichtet, sodaß der Schaden in solchen Gemeinden als 100% anerkannt werden mußte. Korn, Gerste, Hafer, Flachs wurden größtenteils vernichtet, aber auch die Erdäpfel- und Dorschenfelder sind stark beschädigt. Wasserrisse, Verschlemmungen und Abschwemmen der Humusschichte schädigte Felder und Wiesen auf Jahre hinaus.

Die Vernichtung der anzuhoffenden Ernte bedingt die sofortige Hilfeleistung an obige Gemeinden, welche zumeist von armen Gebirgsbauern bewohnt werden. Diese Bauern sind aller Vorräte entblößt, da auch die Ernten der letzten Jahre nicht ergiebig waren. Ein neuerlicher Anbau kann wegen der vorgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr durchgeführt werden. Es wird aber nicht nur Saatgut, sondern auch Brotgetreide mangeln, und daher beschafft werden müssen. Die zur Erhaltung des Viehstandes nötigen Futtermittel müssen ebenfalls herbeigeschafft werden.

Die Gefertigten stellen daher folgenden Antrag:

1. Nach Beendigung der eingeleiteten Schadenserhebung ist die Hilfeleistung sofort durchzuführen.

2. Den Betroffenen sind aus dem vorhandenen Fonde sofort ausreichende Barbeträge zu gewähren, weil es sich um arme, mittellose Erzgebirgsbauern handelt.

3. Durch Anweisung von Geldaushilfen ist den betreffenden Gemeinden die Instandsetzung der Wege zu erleichtern.

4. Den geschädigten Besitzern sind auf Jahre hinaus für alle in Betracht kommenden Steuern Befreiungen und Erleichterungen zu gewähren und die Eintreibung aller Steuerrückstände zu unterlassen.

In formaler Hinsicht wird die Zuweisung des Antrages an den Landwirtschaftsausschuß und den Budgetausschuß beantragt.

Prag, am 11. Juli 1927.
Böllmann,
Böhm, Hodina, Wagner, Schubert, Platzer, Eckert, Budig, Halke, Dr. Petersilka, Weisser, Heller, Bobek, Bartel, Kunz, Greif, Zierhut, Fischer, Scharnagl, Zajicek, Dr. Feierfeil.
03.04.2013 18:29:37
pehim
troschig kaplička.JPG

Pamatujete si Strážeckou kapličku?

Ano (1300 | 51%)
Ne (1241 | 49%)
Máte-li fotografie, dokumenty či jiné materiály vztahující se k naší vesničce, prosím o zapůjčení..Petr
Krušné hory a Krušnohorci

Líbí se Vám článek Život na vsi?

Ano (1177 | 50%)
Ne (1181 | 50%)
antifacebook.net
a zase se někdy stavte....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one