Strážky - Troschig

Krušné hory - Chomutovsko


Doklady dokazující vývoj názvu obce
 Droška - Drožkov - Droschig - Troschig - Stračky - Strážky
a jiné zajímavosti

Historický lexikon obcí 1969-2001
Uvádí počet obyvatel a trvale obydlené domy
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
 140 112
117
113
111
141
159
58 49
40
7
4
16
18
19
20
21
19
19
23
21
  12 3
13
7
rok 1961: domy jsou uvedeny v obci Domina (celkem Domina Krásná Lípa a Strážky 43)
rok 1605 - obrázek

rok 1605 - obrázek

  výběr z knihy Dějiny města Libochovic nad Ohří s odvoláním na zemské desky a jiné původní prameny. V litoměřicích 1874:
... Na otázky komu se dostaly ostatní statky Jiřího z Lobkovic odpovídají desky zemské dílem takto: ........
1. Dle D.Z. 179 H.22 prodal Císař Rudolf leta 1605 v pondělí po moudrosti Boží městu Chomutovu zámek a město Chomutov s předměstím řečeným hořejším jménem Trunkenviertel a Obersand, Weingassen, Gottesacker, pak dolejší s Niedersandem a Langhasen, propouštěje je z poddanosti, pak vesnice: Michanice, Novovuves, Tšosl, Merzdorf, Krima, Droška, Düurrenthal, Domina a Schönlind za 113715 zl. 46kr.
.....
CELÝ TEXT-KOPIE STRÁNKY
NOVOČESKÁ BIBLIOTHÉKA  vydává NÁKLADEM MUSEA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618
Autor: Tomáš Václav Bílek
Vydal: V kommissi u F. Řivnáce, 1883

náhled

náhled

SEZNAM MÍST V KRÁLOVSTVÍM ČESKÉM, které vydalo c.kr místodržitelství české užívajíc při tom výsledků sčítání lidu dne 31.prosince 1869, sestavených od c.kr statistické ústřední komise v Praze 1872 uvádí:
rejstřík : Droschig (Troschig) str 176
- Okresní hejtmanství Chomutov, soudní okres Chomutov.
Obec Domina
součástí obce domina je obec Droschig. Eviduje se 18 domů, 140 obyvatel z toho 76 mužů a 64 žen.
Topograficko-statistický slovník Čech čili podrobný popis měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého: čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů ...
Vydal: I.L. Kober, 1870

Chytilův místopis ČSR (2 aktualizované vydání z roku 1929), vydal A.Chytil
Počty domů a obyvatel odpovídají stavu v roce 1921.

Samostatná obec Strážky (Troschig), 19 domů 141 obyvatel německé národnosti
Fara římsko-katolická a poštovní úřad Křímov.
Zdravotní obvod Hora sv.Šebestiána.
Četnická stanice Horní Ves
Stanice 3.75, státní železniční telegraf 1.8 Domina-Krásná Lípa.
Okres soudní Chomutov, země Čechy


TROSCHIGER HÜBEL - viz. Kopec strážecký
Kopec STRÁŽECKÝ: (Troschiger HüBEL) HOSTINEC, obec Strážky, Četnická stanice Horní Ves, pošta Křimov, stanice a státní železniční telegraf Domina, okres soudní Chomutov
                                            
Dne 1. července roku 1927 snesly se v odpoledních hodinách nad jmenovanými obcemi Rudohoří bouře se strašlivým krupobitím. Padaly kroupy jako holubí vejce a poněvadž byly hranaté, byly nesmírně průbojné.

poslanecká sněmovna-návrh polslance Böllmanna
Roku 1951 došlo k opětnému sloučení obcí Domina  a Strážky.


16/1952

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 25. dubna 1952

o změnách úředních názvů míst v roce 1951.

Ministr vnitra vyhlašuje podle § 5 zákona č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů:


V roce 1951 byly provedeny tyto změny a stanoveny tyto nové úřední názvy míst:

(výběr z plného textu)

....

pro obec vzniklou sloučením obcí Domina a Strážky byl stanoven název Domina; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

....

troschig kaplička.JPG

Pamatujete si Strážeckou kapličku?

Ano (1300 | 51%)
Ne (1241 | 49%)
Máte-li fotografie, dokumenty či jiné materiály vztahující se k naší vesničce, prosím o zapůjčení..Petr
Krušné hory a Krušnohorci

Líbí se Vám článek Život na vsi?

Ano (1177 | 50%)
Ne (1181 | 50%)
antifacebook.net
a zase se někdy stavte....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one