Strážky - Troschig

Krušné hory - Chomutovsko

Český úřední název obce je Strážky - německy TroschigNalezené písemné prameny uvádějí název obce takto:
- před rokem 1605 byl majitel vesnice Droška Jiří Popel z Lobkovic
- v r. 1605 byla ves s názvem Droška císařem Rudofem II. prodána městu Chomútovu
- roku 1846 uváděny názvy Droschig, Droschik a Troschik
- roku 1854 úřední názvy Troschig, Droschig a Troschik
-
do roku 1848 patřily Droschig pod panství Krásná lípa.
- v r. 1869 pod názvem Droschig (Troschig) osada obce Domina v okr. Chomutov
- v r. 1880-1890 uvedena pod názvem Stračky obec v okr. Chomutov
- v r. 1890 název obce uveden jako Droška (Droschig) ves na Žatecku
- v r. 1918 uváděn název obce Droška (Droschig)
- v r. 1900-1910 pod názvem Droschig obec v okr. Chomutov
- v r.
1921 uváděna jako samostatná obec Strážky (Troschig)
- v r. 1950 osada obce Domina v okr. Chomutov
- od r. 1961
pro obec vzniklou sloučením obcí Domina a Strážky byl stanoven název Domina
- v součastnosti jsou  Strážky součástí obce KřimovAlternativní názvy obce:
Droška - Drožkov - Troschik - Droschig - Troschig - Stračky - Strážky
Troschig

Troschigzdroj: http://books.google.cz

První zmínka o Strážkách (nejistá) pochází z roku 1281, spolehlivá teprve z roku 1560. Strážky leží šest a půl kilometru severozápadně od Chomutova, na bývalé zemské stezce, později silnici do Saska. Do poloviny devatenáctého století byly samostatnou obcí, pak se staly na čas osadou Dominy. Koncem století a pak ve dvacátém století až do konce druhé světové války byly znova samostatnou obcí, ale po jejím skončení byly opět přičleněny k Domině a od roku 1963 ke Křimovu. Počtem obyvatel patřily Strážky k menším obcím chomutovského okresu. Od roku 1847 do roku 1945 se počet jejich obyvatel pohyboval mezi devětadevadesáti (v roce 1847) a sto devětapadesáti (v roce 1930). Domů bylo kolem dvaceti. Všichni lidé v obci se hlásili jen k národnosti německé. Politicky ovládali obec za první republiky henleinovci. Ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 1938 patřily Strážky k sedmatřiceti obcím našeho okresu, kde hlasování podle § 27 tehdejšího volebního zákona odpadlo, protože v obci byla podána pouze jediná (henleinovská) kandidátka.
Výrazný zásah do života lidí (jako ostatně v celém okrese) přinesly Mnichov a druhá světová válka. I když v obci nebydlel jediný Čech, bylo hlášeno v roce 1939 v porovnání s rokem 1930 o plných sedmnáct procent obyvatel méně. A jak ovlivnila poměry ve Strážkách válka? K 1. lednu 1945 žilo v obci o devět lidí méně (sto jedenačtyřicet) než v roce 1930. Neznamená to však, že ubylo jen těchto devět lidí. Dá se totiž předpokládat, že v důsledku války odešlo na frontu kolem třiceti mužů. To znamená, že sem musel přijít přibližně stejný počet (hlavně žen) obyvatel nových. Bylo to možné? Ano. Máme dosti zpráv o tom, že v důsledku náletů spojeneckého letectva Anglo-američanů do našich hlavně horských vesnic utíkaly z německých měst hlavně ženy. Proto se také podstatně změnil (podobně jako v ostatních místech) poměr mužů a žen: na dvaašedesát žen připadalo jen dvaatřicet mužů (sedmačtyřicet žilo v obci dětí).
Další zprávu o obyvatelstvu Strážek máme z 15. srpna 1945. V obci přibyl jen jeden člověk. Větší změna nastala k 18. září 1945. Tehdy je zde hlášeno již šestatřicet Čechů (pětadvacet dospělých a jedenáct dětí). A tak ke konci prosince 1945 mají Strážky sto třiasedmdesát lidí. Pak přichází odsun německého obyvatelstva a lidí v obci stále ubývá. Podle sčítání k 1. březnu 1961 tu bydlí devětačtyřicet lidí, v roce 1980 sedm a v roce 1991 již jen čtyři lidé ve dvou obydlených domech (jedenáct jich bylo neobydlených).

František JEŽIL

bez úprav převzato z http://www.nastup.cz/

Strážky  - strážní místo

Strážky - strážní místo

Nejpřirozenějším a nejlepším prostředkem při předávání zpráv byl v minulosti oheň zapálený na vyvýšených, z velké dálky viditelných místech. Za bílého dne byl signálem vydatný kouř.

Ohně na strážních vrších informující o vpádu nepřítele do české země čas od času vzplály už v nejstarších historických dobách. Jména těchto strážních vrchů přetrvala do současnosti, zjistíme, že ještě dnes máme Stráž nad Nisou, Ralskem, Ohří, Nežárkou, Strážiště, Strážné, Strážov, Strážovice, Strážnici, Strážkovice, Strážky, Strážské a další místa, jejichž pojmenování bylo nepochybně odvozeno od slova "stráž".

troschig kaplička.JPG

Pamatujete si Strážeckou kapličku?

Ano (1300 | 51%)
Ne (1241 | 49%)
Máte-li fotografie, dokumenty či jiné materiály vztahující se k naší vesničce, prosím o zapůjčení..Petr
Krušné hory a Krušnohorci

Líbí se Vám článek Život na vsi?

Ano (1177 | 50%)
Ne (1181 | 50%)
antifacebook.net
a zase se někdy stavte....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one